Hur bifogar jag en fil (dokument) avancerad lösning

Beroende på vilken typ av sida du vill bifoga filen till, kan det se lite olika ut. Men generellt fungerar det likadant i hela BackNet.

Det finns 2 sätt att bifoga filer på i BackNet. Antingen kan du använda dig av ett lite mer avancerat sätt för att t ex bifoga filer mitt i en löpande text, som vi går igenom här. Eller så kan du kan du använda den inbyggda filfunktionen, den hittar du här.


Bifoga filer i en text

Bifoga filer avancerat - Klicka på knappen

Bifoga filer avancerat - Klicka på knappen

1. Välj Mediarkivet i den vänstra spalten.

2. Leta reda på filen/dokumentet som du vill bifoga och klicka på den.

3. Klicka på knappen "Öppna original"


Bifoga filer avancerat - Kopiera URL:en i webbläsarens adressfönster

Bifoga filer avancerat - Kopiera URL:en i webbläsarens adressfönster

4. Kopiera URL:en i webbläsarens adressfönster, genom att markera hela och trycka Ctrl+C. Adressfönstret kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder.

5. Gå tillbaks till BackNet och redigera sidan som du vill bifoga filen från.


Bifoga filer avancerat - Klistra in filens URL

Bifoga filer avancerat - Klistra in filens URL

6. Markera texten som du vill ska bli den klickbara länken.

7. Klicka på ikonen för "Infoga redigera länk"

8. Bocka bort "Länk till sida i BackNet"

9. Klistra in filens URL (Ctrl+V) som du tidigare kopierade.

10. Välj InfogaDenna artikel har visats 5899 gånger.

Förbättra din närvaro på nätet
Ja tack, jag vill gärna få nyheter, tips och bra erbjudanden direkt till min e-postadress.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut cirka 10 nyhetsbrev per år